Godt byggeri med tilfredse beboere

Bedre Beboerhåndtering skaber værdi for både beboere, entreprenøren, rådgiveren og bygherren.

Bedre Beboerhåndtering fører til:

  • En effektiv byggeproces: Lettere adgang til boliger, bedre flow og højere produktivitet
  • Større oplevet værdi for beboerne: Bedre oplevelse for beboerne af byggeproces og færdigt byggeri
  • Færre konflikter: God stemning mellem håndværkere og beboere
  • Positiv omtale: En god byggeproces, som er værd at fortælle omverdenen om

 

Bedre Beboerhåndtering sikres igennem tre trin

  1. ANALYSE OG MÅLSÆTNINGER

Først analyseres beboersammensætning, de lokale udfordringer og hvordan beboerne bliver påvirket af byggesagen. På baggrund af analysen opstilles målsætninger for hvad vi vil opnå med beboerhåndteringen. Målsætningerne skal være så præcise, at de kan omdannes til konkret ønsket adfærd i mødet mellem beboere og håndværkere.   

  1. STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

Næste trin er en strategiworkshop. Her deltager nøglepersoner i udførelsen af beboerhåndtering. På workshoppen designes de konkrete tiltag for beboerhåndtering. Dernæst udarbejdes konkrete handlingsplaner f.eks. varslingsplan, kommunikationsplan, plan for adgang og nøglehåndtering, beboermøder og byggeudvalg.

  1. PROFESSIONEL UDFØRELSE

Kortfattet og præcis kommunikation er svær og det kræver øvelse. Bedre Byggeprocesser leverer fra projektets start til slut support til professionel udførelse. Det indebærer 1) skabeloner til at skrive gode varslinger og nyhedsbreve, 2) facilitering af beboer- og byggeudvalgsmøder, og 3) en platform for digital kommunikation.