Bedre Byggeprocesser skærper samarbejdet på Højbjerg Vænge i Herlev

April 2018 – Højbjerg Vænge i Herlev skal renoveres. Lejlighederne skal gennemgå en omfattende renovering, der blandt andet omfatter efterisolering og nye udvendige beklædninger, nye vinduer, altandøre og nye altaner. Desuden gennemføres en række indvendige forbedringer med blandt andet renovering af badeværelser, køkkener, elinstallationer og ventilation.
Renoveringen er opdelt i 15 fagentrepriser. Renoveringen starter 2017 og afsluttes ultimo 2019.

Bedre Byggeprocesser skal skabe grundlaget for et godt samarbejde på projektet.

Bedre Byggeprocesser har etableret en Proceskontrakt og gennemfører månedlige temperaturmålinger på samarbejdet. Disse målinger giver en mulighed for at forudse potentielle konflikter og styrke samarbejdet.