Udfordringen er dårligt samarbejde

Den danske byggesektor er plaget af mangelfuld kommunikation, dårligt samarbejde og alt for mange konflikter. Det skader både arbejdsmiljøet for dem, der arbejder i byggesektoren, og det går ud over værdiskabelsen og produktiviteten i byggeprojekterne. Det bunder ofte i dårligt samarbejde mellem bygherrer, rådgivere og entreprenører. Det resulterer i:

  • Stort ressourceforbrug ved forsinkelser og ændringsarbejder
  • Mange ressourcer brugt på ledelse og mægling
  • Manglende tilfredshed hos kunder, brugere og beboere
  • Stress, dårligt arbejdsmiljø og høj medarbejderomsætning
  • Unødvendige udgifter til sagsanlæg og advokater

Løsningen er enkel

Udfordringen er kompleks, men løsningen er umiddelbart enkel: Det handler om at skabe gode byggeprocesser, der fremmer samarbejde og reducerer konflikter.

Bedre Byggeprocessers koncepter bygger på en kombination af best practice i byggesektoren, de nyeste værktøjer inden for kommunikation og adfærdsdesign, samt anerkendte metoder til inddragelse og samarbejde. Vi tilbyder blandt andet:

  • Teamudvikling – som skaber produktive teams, der arbejder effektivt sammen
  • Opstartsworkshops – som skaber fundamentet for den gode byggeproces
  • Brugerinddragelse – der indarbejder brugernes ønsker inden for de økonomiske rammer
  • Beboerhåndtering – der giver godt byggeri med glade beboere
  • Konflikthåndtering – der fører til hurtigere konfliktløsning

Bedre byggeprocesser – derfor

Produktive byggeprojekter bygger på gode processer. Vores arbejdsmetoder og produkter skaber bedre byggeprocesser. Bedre fordi de er mere produktive. Bedre fordi de skaber højere kvalitet. Bedre fordi de giver større arbejdsglæde.