Gode resultater – både på byggepladsen og på bundlinjen

Bedre Byggeprocesser har udviklet Collaboneering® – en unik, simpel og effektiv metode, som styrker samarbejdet mellem alle parter i byggeprojektet fra start til slut. Collaboneering® er sammenkoblingen af de to ord: Collaboration og Engineering.

Collaboneering passer til alle typer byggeprojekter, og styrker projektteamets mulighed for at levere gode resultater – både på byggepladsen og på bundlinjen.

 

Collaboneering® – Bedre samarbejde sikres igennem tre trin

  1. PLANLÆGNING AF SAMARBEJDET

Samarbejdet planlægges på en samarbejdsworkshop. Byggesagens parter udarbejder i fællesskab aftaler og målsætninger for samarbejdet, som formaliseres i en PROCESKONTRAKT. Aftaler og målsætninger skal være præcise og målbare. PROCESKONTRAKTEN er fundamentet for det gode samarbejde.

  1. MÅLING AF SAMARBEJDET

Samarbejdet måles i CUNITS, som er et digitalt værktøj udviklet af Bedre Byggeprocesser. Hver måned måler CUNITS på samarbejdets kvalitet. CUNITS giver et 360° indblik i alle nøglepersoners vurdering af samarbejdet, og giver ’Early Warnings’ om udfordringer og risici. www.cunits.com

  1. DIALOG OG LØSNING

DIALOG OG LØSNING er en systematisk tilgang til at sikre god og effektiv dialog omkring samarbejdet. Det er samtidig en metode til hurtigere løsning af udfordringer. DIALOG OG LØSNING skaber rammerne for konstruktiv dialog og forhindrer at uenigheder udvikler sig til konflikter.